Disclaimer Schrijver Sierbestrating

Op het gebruik van deze website (www.schrijversierbestrating.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Schrijver Sierbestrating streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Schrijver Sierbestrating niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Schrijver Sierbestrating aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed funtioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Schrijver Sierbestrating en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Schrijver Sierbestrating garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Schrijver Sierbestrating te corresponderen, accepteert u dit risico

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Schrijver Sierbestrating heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Schrijver Sierbestrating aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intelectuele eigendomsrecht

Alle publicaties en uitingen van Schrijver Sierbestrating zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niet uit de publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvuldigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Schrijver Sierbestrating daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.